Objednávky pre spoločnosti mimo SR – plátcov DPH procesujeme objednávky za ceny bez DPH

  1. Prosím, kontaktujte nás emailom, telefonicky, pripravíme Vám faktúru bez DPH.
  2. Potrebujeme údaje Vašej spoločnosti, názov, adresu, IČ a IČ DPH.
  3. Skontrolujeme a potvrdíme Vašu registráciu na základe európskeho registru DPH >  EU – Taxation Customs
  4. Po úspešnej kontrole Vám vystavíme faktúru bez DPH.
  5. Fakturácia bez DPH nie je aplikovateľná pre slovenské spoločnosti.
  6. Platby faktúr bez DPH prijímame len prevodom, na EUR účet vedený v SR u Fio banky.