Kickstart s.r.o.

IČ 46853511

IČ DPH SK2023616716

Sídlo spoločnosti: SNP 2508/8, 066 01 Humenne, Slovakia

Obchod a sklad: Chemlonská 3, 066 01 Humenne, Slovakia

registrovaná v Obchodnom registre Obvodného súdu v Prešove, zložka č. 26829 / P

Marek Valko Konateľ

Údaje o bankových účtoch

Platby v EUR

Banka: Fio banka a.s.

Bankový účet EUR: 2700760907/8330

IBAN: SK2783300000002700760907

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Platby v CZK

Banka: Fio banka a.s.

Bankový účet CZK: 2300760908/2010

IBAN: SK1883300000002300760908

SWIFT: FIOZSKBAXXX